1.FASEA: ZE LEKALE DEN POTENTZIALKI HOBERENA ESPAZIOAN LANDATZEKO IKERTZEA


1. Fasearen metologia

1. SARRERA:

  1. Esperimentuaren azalpena eta helburua:

Esperimentu honetan landareen (dilistak, indabak eta garbantzuak) grabitropismoa ikertuko dugu beraien norabide eta noranzkoa grabitate-indarrarena denean eta aldatuta dagoenean (alborantz). Dilistak, indabak eta garbantzuak aukeratu ditugu, hauek urteroko landareak direlako eta oso errez hazten direlako. Helburua indaba, dilista eta garbantzuetan geotropismoa eta honen eragina beraien hazkuntzan ikertzea da, lekaleak edalontzietan posizio ezberdinetan landatuz.

  1. Hipotesia:

Gure hipotesia da normal hazten ari diren landareak grabitate-indarraren zentzu berean ez daudenak baino azkarrago eta zuzenago haziko direla da. Uste dugu besteak astiroago eta modu irregularrago batean haziko direla eta zuzen jartzen saiatuko direla, grabitate-indarraren eraginez.

Dilistak
Indabak
Garbantzuak

2. MATERIALAK:

    ~Lekaleak:

-Dilistak (10 bat inguru)

-Indabak (10 bat inguru)

-Garbantzuak (10 bat inguru)

   ~Tresneria:

3. PROZEDURA:

  1. Algodoia buzti eta basuaren barruan sartu behar dugu. 
  1. Gero, bi edalontzietan garbantzuak jarriko ditugu, beste bietan dilistak eta azkenengo bietan, indabak.
  1. Ondoren, edalontzi bat alboz jarriko dugu bektor-grabitatorioa horizontala izateko eta bestearena, bertika, hau da, normala izateko.
  1. Hazten dauden bitartean, egunero landareak neurtuko ditugu ahal dugun zehaztasun handiarekin.
  1. Azkenik, jada informazio nahiko eta luzeera nahikoa dutenean, mota berekoak diren lekaleak papel milimetriko oso zehatz batera eraman eta hauen inklinazioa eta hauen arteko ezberdintasunak neurtu.